Aanmelden

Een historisch grafmonument voor u of een dierbare?


 

Dankzij Antwerpenaar Dirk Vanhecke blijft er een mooi grafmonument bestaan. Samen met zijn familie knapte hij een historisch grafmonument op. Nu heeft zijn vader een laatste rustplaats met een monumentaal karakter.

 

De stad is eigenaar van honderden grafmonumenten die nabestaanden niet meer kunnen of willen onderhouden. U kan, net als Dirk, zo'n graf in bruikleen nemen. 

Dirk: "Toen mijn vader ziek was, ontdekten we dat hij al met de bruikleen van een grafmonument bezig was. Hij was aannemer van restauratiewerken en klassiek geschoold. We vonden deze Griekse tempel dan ook een gepast monument voor hem. We hebben het grafmonument opgeknapt en zo heeft mijn vader nu een unieke laatste rustplaats." 

Bruikleen

Door een historisch grafmonument in bruikleen te nemen, krijgt u de kans om voor uzelf of een dierbare een unieke laatste rustplaats uit te kiezen. Tegelijkertijd zorgt u ervoor dat een bijzonder stukje erfgoed blijft bestaan.

Onze medewerkers helpen u bij het vinden van het monument dat u wil. In de online catalogus kan u al inspiratie opdoen. Daarin vindt u een deel van de grafmonumenten die in aanmerking komen voor bruikleen. De stad zorgt ervoor dat het graf weer helemaal leeg is als u dat wenst. De stad blijft wel eigenaar van het monument.

Kostprijs

U betaalt een eenmalige vergoeding voor de bruikleen. Daarnaast betaalt u voor het aantal concessies in het graf volgens de geldende tarieven en termijnen. De eenmalige vergoeding op de bruikleen bedraagt:

1.000 euro voor grafmonumenten tot 150 centimeter breedte


2.000 euro voor grafmonumenten tot 250 centimeter breedte


3.000 euro voor grafmonumenten breder dan 250 centimeter

 

Het concessietarief bedraagt 500 euro per stoffelijk overschot per 25 jaar.

Peterschap

Naast bruikleen is er ook de mogelijkheid een grafmonument in peterschap te nemen. Groepen, bedrijven of  particulieren kunnen zich inzetten om een historisch grafmonument te onderhouden en te restaureren. Zo’n peterschap is gratis. De stad vraagt enkel dat u het onderhoudsadvies dat bij de aanvraag wordt opgemaakt, naleeft. In een peterschap kan niemand begraven worden.

Bruikleen of peterschap, hoe gaat u te werk?

U neemt  contact op met de dienst begraafplaatsen voor persoonlijk advies. U kunt hiervoor het formulier gebruiken. Als u advies wenst in te winnen, hoeft u onderstaande formulieren nog niet in te vullen.

De stad helpt u met de afhandeling van uw aanvraag.

De stad maakt met u een overeenkomst op met de onderhoudsvoorwaarden.

Het college keurt uw aanvraag goed nadat u de overeenkomst hebt ondertekend.